Folkehallene - Sandneshallen

Allsidig treningsrom for skoler, klubber og allmenheten

Sandneshallen fikk nytt utstyr i 2014, og tilbyr adgang for allmenheten i tillegg til de skoleklassene og idrettsklubbene som trener der.